Związek Kynologiczny oddział w Gorzowie Wlkp.

Nowości:

Data dodania: 2016-01-31 14:33:19

Komunikat nr 1: WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Zarząd oddziału informuje, że dnia 28 lutego 2016r. (niedziela) o godzinie 11:00 w Klubie Pod Filarami przy ul. Jagiełły 7 w Gorzowie Wlkp. Odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału ZKwP w Gorzowie Wielkopolskim.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska za rok bieżący.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający, co najmniej roczny staż członkostwa w Związku;

- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Planowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

7. Sprawozdanie z działalności za 2015 r.:

a) Zarządu Oddziału

b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej

c) Oddziałowej Komisji Szkolenia

d) Sprawozdanie finansowe

e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015

10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2016

11. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2019

12. Wybór na okres kadencji:

- członków Zarządu Oddziału

- członków Komisji Rewizyjnej

- członków Sądu Koleżeńskiego

13. Ogłoszenie wyników oddziałowego Rankingu Wystawowego za rok 2015 oraz wręczenie nagród zwycięzcom.

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

15. Wolne Wnioski

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

Komunikat nr 2: RANKING WYSTAWOWY ODDZIAŁU

Informujemy, iż ostatecznym terminem na przesyłanie wyników swoich psów do rankingu jest 10 lutego 2016.

Regulamin rankingu: http://www.kynologia.gorzow.pl/ranking.htm

Data dodania: 2016-01-16 10:27:56

WEZWANIE DO OPŁACENIA ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce (par. III punkt 2) wzywamy do opłacenia zaległych składek członkowskich za rok 2015 (70 zł), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016, na konto:

Polbank EFG

85 2340 0009 0610 2460 0000 0051

w tytule składka członkowska za rok 2015.

Witamy na stronach gorzowskiego oddziału Związku Kynologicznego. Zapraszamy wszystkich kynologów, wystawców, internautów oraz Gorzowian do zapoznania się z naszą działalnością. Związek Kynologiczny, oddział w Gorzowie Wlkp. oferuje na swoich stronach wszystkim członkom oddziału możliwość poinformowania całej społeczności internetowej o efektach prac hodowlanych, miotach oraz osiągnięciach wystawowych. Zapraszamy do współtworzenia tej strony – szczegóły w dziale kontakt.

Ranking


Dla członków oddziału gorzowskiego:

zapisz się do newslettera

...jako pierwszy dowiesz się o ważnych komunikatach i wydarzeniach naszego oddziału
Związek | Regulaminy | Oddziały | Wystawy | Szczenięta | Championy | Reproduktory | Kontakt
Stronę odwiedziło: 1093 gości, dzisiaj: (2016-02-07) 113 , wczoraj: (2016-02-06) 59.
admin