Związek Kynologiczny oddział w Gorzowie Wlkp.

Nowości:

Data dodania: 2015-09-21 07:56:42

Galerie Jesiennej Wystawy w Gorzowie Wlkp:

Fotoreportaż

Junior Handling

Finaliści

Podium - najlepsi z najlepszych

Data dodania: 2015-09-19 07:17:27

Szanowni Wystawcy, Drodzy Goście

Poniżej podajemy kilka informacji dotyczących zbliżającej się wystawy:

1.      Wystawa odbędzie się na terenie boiska piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie. Wjazd na parkingi od ul. Olimpijskiej oraz ul. Ryskiej.

2.      Wszystkie ringi znajdują się na wolnym powietrzu.

3.      Prognozy pogody są dla nas dość optymistyczne, jednakże prosimy uwzględnić możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu.

4.      Parkingi i wstęp dla zwiedzających są bezpłatne.

5.      Teren wystawy będzie otwarty od godziny 7:00.

6.      Numery startowe wydawane będą w sekretariacie wystawy od godziny 8:00 przez cały czas trwania ocen w ringach. Prosimy o podawanie nazwiska zgodnego ze zgłoszeniem.

7.      Wystawcy, którzy nie otrzymali ostatecznego potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę proszeni są o zabranie potwierdzenia dokonania wpłaty.

8.      Wystawcy, którzy nie opłacili zgłoszenia proszeni są o przygotowanie wyliczonej gotówki, co usprawni przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych.

9.      Wystawcy zagraniczni opłacają wystawę w gotówce w sekretariacie wystawy w walucie EURO.

10.   Przed wejściem z psem na teren wystawy prosimy o przygotowanie książeczki zdrowia psa lub paszportu celem okazania lekarzowi weterynarii.

11.   Oceny w ringach rozpoczynają się o godzinie 10:00

12.   Rozpoczęcie konkurencji finałowych planowane jest na godzinę 14:00

13.   Numery startowe dla Młodych Prezenterów będą wydawane przez cały czas trwania wystawy

14.   Eliminacje konkursu Młody Prezenter odbędą się na ringu przygotowawczym około godziny 13:30 (ostateczna godzina zostanie podana przez głośniki)

15.   Finał konkursu Młody Prezenter odbędzie się na ringu honorowym jako pierwsza konkurencja finałowa.

16.   Prosimy, aby namioty własne były ustawiane w odległości co najmniej 2 metrów od ringu. Dotyczy to również linek napinających.

17.   Prosimy o zachowanie czystości, sprzątanie odchodów po swoich psach oraz pozostałości po zabiegach fryzjerskich i kosmetycznych.

Życzymy wszystkim Państwu miłego pobytu w Gorzowie.

PLAN SĘDZIOWANIA

WYKAZ WYSTAWCÓW

PODZIAŁ RINGÓW

SCHEMAT TERENU WYSTAWY

PLAN DOJAZDU NA TEREN WYSTAWY

 

 

Dear Exhibitors, Dear Guests

1.      The exhibition will be held at the football field at Olimpijska Street on Gorzów. The entrance to the parking from Olimpijska Street and Ryska Street.

2.      All rings are in the open air.

3.      Forecast for us are quite optimistic, however, please take the possibility of brief rain.

4.      Parking and admission are free for visitors.

5.      The area of the exhibition will be open from 7:00 am.

6.      Start numbers will be issued at the sekretariat of the exhibition from 8:00 am throughout the duration of the judging in the rings. Please provide the names of complying with the entry.

7.      Exhibitors who have not received final confirmation of the dog on exhibition are invited to take the confirmation of payment.

8.      Exhibitors who have not paid the entry fee are asked to prepare the calculated cash thereby improving accepting deposits and issuing of start numbers.

9.      Foreign exhibitors pay in cash an exhibition at the sektetariat of the exhibition in EURO.

10.   Before entering the dog on the exhibition area please prepare the dog's health booklet or passport to show veterinarian.

11.   Judging start at 10:00 am

12.   Starting the final competition is scheduled for 14:00

13.   Start numbers for Junior Handlers will be issued for the entire duration of the exhibition

14.   Eliminations for Junior Handler Competition will take place in the preparation ring about 1:30pm (correct time will be given by speakers)

15.   Junior Handler final competition will take place in the honor ring – first competition of the finals.

16.   We ask that own tents were set up at least 2 meters away from the ring. This also applies tens ropes.

17.   Please keep clean, cleaning up after their dogs excrement and the remnants of hairdressing and beauty treatments.

We wish all of you a pleasant stay in Gorzow.

JUDGING PLAN

LIST OF EXHIBITORS

SHOW RINGS

SHOW GROUND

ACCESS PLAN INTO THE EXHIBITION

Witamy na stronach gorzowskiego oddziału Związku Kynologicznego. Zapraszamy wszystkich kynologów, wystawców, internautów oraz Gorzowian do zapoznania się z naszą działalnością. Związek Kynologiczny, oddział w Gorzowie Wlkp. oferuje na swoich stronach wszystkim członkom oddziału możliwość poinformowania całej społeczności internetowej o efektach prac hodowlanych, miotach oraz osiągnięciach wystawowych. Zapraszamy do współtworzenia tej strony – szczegóły w dziale kontakt.

Ranking


Dla członków oddziału gorzowskiego:

zapisz się do newslettera

...jako pierwszy dowiesz się o ważnych komunikatach i wydarzeniach naszego oddziału
Związek | Regulaminy | Oddziały | Wystawy | Szczenięta | Championy | Reproduktory | Kontakt
Stronę odwiedziło: 114663 gości, dzisiaj: (2015-10-08) 94 , wczoraj: (2015-10-07) 112.
admin