Związek Kynologiczny oddział w Gorzowie Wlkp.

Nowości:

Data dodania: 2017-01-27 15:03:30

KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU

Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmy do zmiany lokalizacji oraz godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, które zwołane jest na dzień 19 lutego 2017r. (niedziela).

Zgromadzenie odbędzie się w Jazz Klubie Pod Filarami w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Jagiełły 7, godzina rozpoczęcia 11:00.Data dodania: 2017-01-27 15:00:00

KOMUNIKAT ZARZĄDU ODDZIAŁU

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

(wybór delegata na ZJAZD DELEGATÓW)

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

ZKwP w Gorzowie Wlkp.

Zarząd oddziału informuje, że dnia 19 lutego 2017r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Barze „Miś” przy ul. Łokietka 34 w Gorzowie Wlkp. Odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału ZKwP w Gorzowie Wielkopolskim. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska za rok bieżący.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: - z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający, co najmniej roczny staż członkostwa w Związku; - z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów. W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Planowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

7. Sprawozdanie z działalności za 2016 r.:

a) Zarządu Oddziału

b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej

c) Oddziałowej Komisji Szkolenia

d) Sprawozdanie finansowe

e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016.

10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2017.

11. Wybór Delegata na tegoroczny Zjazd Delegatów.

12. Ogłoszenie wyników oddziałowego Rankingu Wystawowego za rok 2016 oraz wręczenie nagród zwycięzcom.

13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

14. Wolne Wnioski

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału z roku 2016 będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

KOMUNIKATY ZARZĄDU ODDZIAŁU

Komunikat nr 1

OSTATECZNY TERMIN NA OPŁACENIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA ROK 2016

Na podstawie § III pkt. 2 „Regulaminu poboru (opłacania) składek członkowskich” członków ZKwP o/Gorzów Wlkp.

wszystkich członków, którzy dotychczas nie opłacili składki członkowskiej za rok 2016

wzywamy do opłacenia zaległej składki członkowskiej za rok 2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017r.

Nieopłacenie składki skutkowało będzie wykreśleniem członka z listy członków ZKwP.

Komunikat nr 2

RANKING WYSTAWOWY ODDZIAŁU

Informujemy, iż ostatecznym terminem na przesyłanie wyników swoich psów do rankingu jest 31 stycznia 2017.

Regulamin rankingu: Regulamin rankingu:Witamy na stronach gorzowskiego oddziału Związku Kynologicznego. Zapraszamy wszystkich kynologów, wystawców, internautów oraz Gorzowian do zapoznania się z naszą działalnością. Związek Kynologiczny, oddział w Gorzowie Wlkp. oferuje na swoich stronach wszystkim członkom oddziału możliwość poinformowania całej społeczności internetowej o efektach prac hodowlanych, miotach oraz osiągnięciach wystawowych. Zapraszamy do współtworzenia tej strony – szczegóły w dziale kontakt.
Ranking

Dla członków oddziału gorzowskiego:

zapisz się do newslettera

...jako pierwszy dowiesz się o ważnych komunikatach i wydarzeniach naszego oddziału
Związek | Regulaminy | Oddziały | Wystawy | Szczenięta | Championy | Reproduktory | Kontakt
Stronę odwiedziło: 20058 gości, dzisiaj: (2017-03-23) 74 , wczoraj: (2017-03-22) 101.
admin