Związek Kynologiczny oddział w Gorzowie Wlkp.

Nowości:

Data dodania: 2016-04-17 21:51:09Data dodania: 2016-02-22 17:17:48

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Zarząd oddziału informuje, że dnia 28 lutego 2016r. (niedziela) o godzinie 11:00 w Klubie Pod Filarami przy ul. Jagiełły 7 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału ZKwP w Gorzowie Wielkopolskim.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska za rok bieżący.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający, co najmniej roczny staż członkostwa w Związku;

- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów.

W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.

Planowany porządek obrad Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Oddziału:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów

3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad

4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

7. Sprawozdanie z działalności za 2015 r.:

a) Zarządu Oddziału

b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej

c) Oddziałowej Komisji Szkolenia

d) Sprawozdanie finansowe

e) Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

f) Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015

10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2016

11. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2019

12. Wybór na okres kadencji:

- członków Zarządu Oddziału

- członków Komisji Rewizyjnej

- członków Sądu Koleżeńskiego

13. Ogłoszenie wyników oddziałowego Rankingu Wystawowego za rok 2015 oraz wręczenie nagród zwycięzcom.

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

15. Wolne Wnioski

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

Witamy na stronach gorzowskiego oddziału Związku Kynologicznego. Zapraszamy wszystkich kynologów, wystawców, internautów oraz Gorzowian do zapoznania się z naszą działalnością. Związek Kynologiczny, oddział w Gorzowie Wlkp. oferuje na swoich stronach wszystkim członkom oddziału możliwość poinformowania całej społeczności internetowej o efektach prac hodowlanych, miotach oraz osiągnięciach wystawowych. Zapraszamy do współtworzenia tej strony – szczegóły w dziale kontakt.


DOGSHOW 03.07.2016
Ranking

Dla członków oddziału gorzowskiego:

zapisz się do newslettera

...jako pierwszy dowiesz się o ważnych komunikatach i wydarzeniach naszego oddziału
Związek | Regulaminy | Oddziały | Wystawy | Szczenięta | Championy | Reproduktory | Kontakt
Stronę odwiedziło: 2164 gości, dzisiaj: (2016-05-01) 21 , wczoraj: (2016-04-30) 78.
admin