REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO

 

 

Celem rankingu jest przedstawienie osiągnięć psów/ suk na wystawach krajowych i zagranicznych zarejestrowanych w ZKwP Oddział Gorzów Wlkp.,
a co za tym idzie  propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych.

 

1.     Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności.

2.     Do rankingu mogą być zgłaszane wyłącznie psy i suki zarejestrowane w oddziale gorzowskim ZKwP, będące własnością członków, którzy mają opłaconą składkę (za rok w którym przeprowadzany jest ranking) .

3.     Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku baby i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.

4.     Ranking obejmuje sezon wystawowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

5.     Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w trzech kategoriach:

a) Psy młode – klasa baby i szczeniąt

b)  Psy dorosłe – klasa młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej
i championów

c)   Weterani – klasa weteranów

8.     Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabeli, bez względu na płeć. W każdej kategorii zostanie wyróżnionych do 4 najlepszych wyników.

9.     Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Interchampion itd.) liczone są wyłącznie w roku,
w którym przyznanie tytuł zostało potwierdzone wystawieniem dyplomu.

10.      Za pierwsze sześć miesięcy każdego sezonu sporządzane są wstępne wyniki, podawane do informacji przez wywieszenie w siedzibie Oddziału w terminie do końca września; uwzględniana w nich będzie dokumentacja dostarczona do dnia 31. sierpnia.

11.    Oficjalne wyniki rankingu zostaną ogłoszone podczas Walnego Zgromadzenia, a następnie umieszczone na stronie  internetowej ZKwP Oddział w Gorzowie Wlkp..

12.    Osiągnięcia psa ocenia się w systemie punktowym, na podstawie załączonych tabel.

13.    W podliczaniu rankingu zostaną uwzględnione JEDYNIE te tytuły, które zostały zawarte na karcie ocen.

14.    Pies/suka który w rankingu zdobędzie czołowe miejsce uzyskując w swojej kategorii największą ilość punktów, zostanie uhonorowany tytułem – Zwycięzca Rankingu oddziału gorzowskiego ZKwP.

Ponadto, pies/suka który otrzyma najwyższą ilość punktów spośród wszystkich kategorii wiekowych, zostanie uhonorowany tytułem – Grand Prix oddziału gorzowskiego ZKwP.

15.    Każdy pies/suka, który zostanie uwzględniony w rankingu otrzyma dyplom potwierdzający osiągnięty wynik. Dodatkowo zwycięzcy rankingu
z najwyższą punktacją zostaną nagrodzeni na Walnym Zebraniu.

16.    Termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalany osobno dla każdego roku, informacja z terminem ostateczny, po którym nadesłane karty nie będą brane pod uwagę będzie podany na stronie internetowej ZKwP oddział w Gorzowie Wlkp.

17.    Kopię kart ocen należy przesłać drogą mailową na adres: ranking@op.pl

18.    Do powoływania i odwoływania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji rankingu upoważniony jest Zarząd Oddziału.

19.    Punktacja rankingu zliczana będzie na podstawie tabeli dostępnej poniżej i na stronie: www.kynologia.gorzow.pl

 

 

 

                                                                                                 Organizatorzy rankingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking wystawowy 2015

-punktacja –

 

 

 

Wystawy o randze krajowej w kraju i zagranicą

Wystawy międzynarodowe

i championów

w kraju i zagranicą

Wystawy klubowe

(wszystkie)

Wystawy europejskie

 

Wystawy światowe

 

Ocena „WO”

Doskonała lokata I

5

10

15

20

25

Ocena „WO”

Doskonała lokata II

4

8

12

16

20

Ocena „WO”

Doskonała lokata III

3

6

9

12

16

Ocena „WO”

Doskonała lokata IV

2

4

6

8

10

Zwycięzca  Młodzieży

10

15

15

20

30

Najlepsze Baby, Szczenię, Junior, Weteran w Rasie

10

15

15

20

30

Nominacja CRUFT

20

Zwycięzca

Zwycięzca Klubu

10

-

15

-

20

25

25

-

40

-

Zwycięzca Rasy

15

25

30

40

50

CWC, CAC

15

20

25

30

40

Res CACIB

-

20

-

35

45

CACIB

-

25

-

40

50

Best of Group:

I

II

III

IV

 

25

20

15

10

 

30

25

20

15

-

 

100

80

60

40

 

150

100

75

50

Best In Show:

I

II

III

IV

 

30

25

20

15

 

40

35

30

25

 

50

45

40

35

 

200

150

100

50

 

300

250

200

150

 

Ponadto  za dyplom:

Zwycięzca Polski – 15 pkt

Młodzieżowy Champion Polski – 20 pkt

Champion Polski – 30 pkt

Champion każdego innego kraju – 50 pkt

Interchampion – 100 pkt

 

Psy użytkowe (myśliwskie) nagradzane są dodatkowo na podstawie sumy punktów zdobytych  na próbach , konkursach i egzaminach

 

 

 

 

 

 

 

 

Psy myśliwskie

 

 

Próby polowe

Konkursy regionalne

Konkursy krajowe

Konkursy międzynarodowe

Dyplom I stopnia

5

8

10

20

Dyplom I stopnia

3

5

8

15

Dyplom I stopnia

1

3

5

10

CPC

 

10

20

30

Res-CACIT

 

 

 

40

CACIT

 

 

 

50

 

Champion Polski Pracy

50

Champion Pracy innej organizacji

50

Międzynarodowy Champion Pracy

100

 

Psy towarzyszące i obrończe

Dyplom IPO III stopnia

10

Dyplom IPO II stopnia

8

Dyplom IPO I stopnia

5

Dyplom PTT

5

Dyplom PT II stopnia

3

Dyplom PT I stopnia

1

 

 

Mistrzostwa regionalne

Mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Świata

Lokata I (Mistrz)

10

40

100

Lokata II(I vice-Mistrz)

8

20

65

Lokata III (II vice-Mistrz)

5

10

50

CPC

10

20

30

Res-CACIT

 

 

40

CACIT

 

 

50

 

Champion Polski Pracy

50

Champion Pracy innej organizacji

50

Międzynarodowy Champion Pracy

100

 

 

Wyścigi Chartów

 

Mistrzostwa regionalne

Mistrzostwa Polski

Mistrzostwa Świata

Lokata I (Mistrz)

10

40

100

Lokata II(I vice-Mistrz)

8

20

65

Lokata III (II vice-Mistrz)

5

10

50